Funicular de Montjuïc (Paral.lel(TMB-FM)-Parc de Montjüic(TMB-FM))cntlog