1
14:10 - 14:32
22min
Número de transferencias: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
14:10 - 14:58
48min
Número de transferencias: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
14:10 - 15:06
56min
Número de transferencias: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
14:10 - 15:22
1h12min
Número de transferencias: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  14:10 - 14:32
  22min
  Número de transferencias: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:10 航中路 Hangzhong Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Dirección a 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (8min
  14:18 14:23 龙溪路 Longxi Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Dirección a 航中路 Hangzhong Road
  (9min
  14:32 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
 2. 2
  14:10 - 14:58
  48min
  Número de transferencias: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:10 航中路 Hangzhong Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Dirección a 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (16min
  14:26 14:32 虹桥路 Hongqiao Road
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  Dirección a 延安西路 West Yanan Road
  (4min
  14:36 14:39 中山公园 Zhongshan Park(Shanghai) 14:58 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
 3. 3
  14:10 - 15:06
  56min
  Número de transferencias: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:10 航中路 Hangzhong Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Dirección a 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (18min
  14:28 14:36 交通大学 Jiao Tong University
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Dirección a 花桥 Huaqiao
  (4min
  14:40 14:45 江苏路 Jiangsu Road 15:06 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
 4. 4
  14:10 - 15:22
  1h12min
  Número de transferencias: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:10 航中路 Hangzhong Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Dirección a 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (32min
  14:42 14:50 南京东路 East Nanjing Road 15:22 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
cntlog