1
21:30 - 21:50
20min
Número de transferencias: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
21:30 - 22:26
56min
Número de transferencias: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
21:30 - 22:26
56min
Número de transferencias: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
21:30 - 22:38
1h8min
Número de transferencias: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  21:30 - 21:50
  20min
  Número de transferencias: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:30 航中路 Hangzhong Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Dirección a 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (8min
  21:38 21:41 龙溪路 Longxi Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Dirección a 航中路 Hangzhong Road
  (9min
  21:50 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
 2. 2
  21:30 - 22:26
  56min
  Número de transferencias: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:30 航中路 Hangzhong Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Dirección a 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (16min
  21:46 21:51 虹桥路 Hongqiao Road
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Dirección a 江杨北路 North Jiangyang Road
  (5min
  21:56 22:07 中山公园 Zhongshan Park(Shanghai) 22:26 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
 3. 3
  21:30 - 22:26
  56min
  Número de transferencias: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:30 航中路 Hangzhong Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Dirección a 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (18min
  21:48 21:55 交通大学 Jiao Tong University
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Dirección a 花桥 Huaqiao
  (4min
  21:59 22:05 江苏路 Jiangsu Road 22:26 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
 4. 4
  21:30 - 22:38
  1h8min
  Número de transferencias: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:30 航中路 Hangzhong Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Dirección a 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (32min
  22:02 22:06 南京东路 East Nanjing Road 22:38 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
cntlog